Odensedatabasen – oplysninger om odenseanere 1741-1921 og om ejendomme på grunde, der var bebygget forud for år 1900

Persondatabasen har sit udgangspunkt i Odense bys historie, bind 4, Næring og bystyre. Odense 1700-1789, der udkom på Odense Universitetsforlag i 1983. Bindet var skrevet af professor Hans Chr. Johansen fra Odense Universitet. Til udarbejdelsen af dette bind var i udstrakt grad benyttet en database, der indeholdt oplysninger fra mange forskellige kilder om odenseanerne i 1700-tallet.

Med hjælp fra Hans Chr. Johansen, Dansk Data Arkiv, Slægtshistorisk Forening Odense og J. Kofod har dette materiale fået en form, som kan benyttes på nettet, og derefter er en stor gruppe af frivillige gået i gang med at indtaste det langt større materiale fra 1800- og begyndelsen af 1900-tallet, som vil blive lagt ind i databasen, efterhånden som det er behandlet til den form, der bruges i databasen.

Der vil være sandsynligvis være nogle fejl i materialet, især hidrørende fra besværlighederne ved at identificere alle personer entydigt, men fejlene vil blive rettet, efterhånden som de bliver fundet, og databasen er allerede nu i den foreliggende form særdeles anvendelig og i skrivende stund et enestående projekt i Norden.

Ejendomsdatabasen har på samme måde sit udgangspunkt i data om bygningerne i det gamle Odense, der blev indsamlet i forbindelse med udgivelse af Odense bys historie samt af Hans Chr. Johansen, Per Boje og Anders Monrad Møller: Fabrik og bolig, der udkom i 1983. Til disse bøger blev der udarbejdet registre, som gør det muligt at følge bygninger tilbage i tiden gennem de forskellige nummereringssystemer, der er blevet benyttet, indtil byen i 1883 fik det nuværende gadenummereringssystem. En oversigt over systermerne findes i Hans Chr. Johansen og Poul Thestrup: Odenseejendomme før 1884 fra 1989. Dens registre har dannet grundlag for sammenkædningen af de kilder, der er benyttet til at give oplysninger om de enkelte ejendomme i ejendomsdatabasen.

Oprettelsen af ejendomsdatabasen er blevet muliggjort ved økonomisk støtte fra Energi Fyns Almene Fond.

Web-design: Lars Gullits