Skat

 • Løbenummer
  48646
 • Personnummer
  513035
 • Fornavn
  Michael
 • Efternavn
  Seidelin
 • Erhverv
  borgermester
 • Adresse
  513
 • Tidspunkt - dag
 • Tidspunkt - måned
 • Tidspunkt - år
  1789
 • Begivenhed
  Indkomst- og formueskat
 • Husnummer i kilde
  435
 • Formueskat RD
 • Formueskat Mk
 • Egen kopskat RD
 • Egen kopskat Mk
 • Mandlige tjenestefolk
 • Skat af mandl tjen RD
 • Skat af mandl tjen Mk
 • Kvindelige tjenestefolk
 • Skat af kvind tjen RD
 • Skat af kvind tjen Mk
 • Antal andre skattepligtige
 • Skat af andre RD
 • Skat af andre Mk
 • Hesteskat RD
 • Antal skattefrie personer
 • Understøttelse mv
 • Fattige
 • Kildetype
  Mandtals- og skatteprotokol
 • Selvangivelsens art
  skriftlig selvangivelse
 • Formueskat Sk
 • Embedsindkomstskat RD
  15
 • Embedsindkomstskat Sk
 • Anden indkomstskat RD
 • Anden indkomstskat Sk
 • Skat af tjenestefolk RD
 • Skat af tjenestefolk Sk
 • Anmærkning
 • Næringsskat RD
 • Næringsskat Sk